Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych i Kartograficznych
prowadzi działalność od 1990 roku na terenie całego kraju.
Jest zarejestrowane w ewidencji działalności gospodarczej
w Urzędzie Miejskim w Lipnie pod nr 455.
Posiadam uprawnienia nr 3333 nadane w 1984 r. przez
Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie.
Zatrudniam 7 pracowników z dużym stażem pracy w
zakresie geodezji.
 
 
 
 

1. Rozgraniczenia i podziały działek budowlanych,
2. Rozgraniczenia i podziały gospodarstw rolnych,
3. Mapy do celów prawnych ( notarialnych, sądowych ),
4. Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych
    pod inwestycje
5. Geodezyjne wytyczenia i inwentaryzacje:
    * budynków
    * przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych
    * wodociągów
    * inne wg potrzeb zleceniodawców
6. Modernizacje ewidencji gruntów i zakładanie ewidencji
    budynków. Pomiary wykonywane są nowoczesnymi
    i dokładnymi elektronicznymi stacjami pomiarowymi
    z automatyczną rejestracją danych .
    Mapy do celów projektowych wykonujemy w sposób
    cyfrowy jak i tradycyjny w dowolnych formatach w/g
    życzenia zleceniodawcy.
 
 

ul. Kościuszki 12 II piętro lok. 22
87-600 Lipno
tel./faks (054)287-21-63, 288-45-31
tel. kom. 0601631448

e-mail: geodezja_fabianski@wp.pl

           kontakt@geodezja-fabianski.com.pl

Imię i nazwisko:  
E-mail/telefon:  
Pytanie: